Rygcafé

Velkommen til Dansk Skoliose Forenings rygcaféer
Dansk Skoliose Forening afholder rygcaféer to gange årligt flere steder i Danmark.
Vores rygcafé er åben for alle med skoliose og Morbus Scheuermann samt deres pårørende.

Vi begynder med ‘rundt om bordet’, hvor alle kort præsenterer deres historie. Herefter er der åben dialog, hvor vi efter behov vil dele deltagerne op i mindre grupper alt efter hvilke emner, der ønskes diskuteret.

Rygcaféen er gratis. Vi serverer kaffe og kage til arrangementerne.

Vel Mødt!

Rygcaféer 2021

Rygcafé (Midt- og Vestjylland - Skive)

Lørdag den 13.11.2021
Kl. 13:00-15:00

Emner:
Voksne/pårørende med skoliose, Mb Scheuermann og spondylolistese

Rygcafé (Nordjylland - Aalborg)

Lørdag den 13.11.2021
Kl. 14:00-16:00

Emner:
Voksne/pårørende med skoliose, Mb Scheuermann og spondylolistese

Rygacfé (Midt- og Østjylland - Århus)

Lørdag den 20.11.2021
Kl. 13:00-15:00

Emner:
Voksne/pårørende med skoliose, Mb Scheuermann og spondylolistese

Rygacfé (Midt- og Østjylland - Århus)

Lørdag den 20.11.2021
Kl. 14:00-16:00

Emner:
Voksne/pårørende med skoliose, Mb Scheuermann og spondylolistese