Ophavsretten/Copyright

Tak fordi du besøger hjemmesiden.

Du bedes være opmærksom på at alle tekster, billeder, videoer og grafiske materialer på denne hjemmeside er beskyttet af den danske lov om ophavsret.

Ophavsretten (copyright’en) ejes automatisk af den person (ophavsmanden), der har lavet værket indtil 70 år efter ophavsmandens død. Den enkeltes ophavsret er automatisk beskyttet af ophavsretsloven, og ophavsmanden har derfor eneret til værket.

Ophavsretten beskytter ejerens tekster, billeder, videoer, musik og andre kunsteriske/litterære værker, som eks. brochurer, hjemmeside, logo og posters.

Værket på Dansk Skoliose Forenigs hjemmeside er designet og fortattet af Birgitte Sundwall. Hjemmesiden indeholder artikler, videoer og billeder fra andre bidragsydere, som krediteres for deres selvstændige værker.

Dette bør du vide, inden du får brudt Ophavsretsloven

 • Du skal altid spørge om lov, før du må bruge værket.
 • Ophavsretten har indflydelse på, hvordan du må bruge materiale/værker. Det betyder, at du udelukkende må citere med direkte kildehenvisning i form af links til den anvendte tekst på hjemmesiden, medlemsbladet og artiklerne i Rygsøjlen etc.
 • Du må ikke efterligne, kopiere, ændre/redigere eller offentliggøre hele/dele af tekster, billeder og videoer fra hjemmesiden, medlemsblade, artikler i Rygsøjlen etc. uden ophavsmandens, forfatterens, designerens og fotografens skriftlige accept.
 • Du må ikke kopiere noget fra hjemmesiden og anvende informationerne direkte eller omskrevet uden skriftlig accept fra ophavsmanden. Det samme gælder hvis et billede ønskes anvendt flere steder – her skal ophavsmanden give skriftlig accept til anvendelsen hver gang billedet ønske anvendt af andre end ophavsmanden.
 • Det er ikke tilladt at plagiere (bruge en andens tekst, ide, opsætning eller lignende, som din egen), når det er en anden, der er ophavsmand.
 • Ophavsmanden har ophavsretten og brugsretten indtil denne er overdraget i form af en underskrevet kontrakt.
 • Du skal altid bede om ophavsmandens skriftlige accept, før materialet/værket må bruges. Det skal også aftales præcist, hvordan materialet/værket må bruges, før dette det må anvendes, og du skal sørge for at lave et link til kilden på denne hjemmeside.
 • Husk altid at kreditere Ophavsmanden skriftligt for værket.
 • På hjemmesiden anvendes der embedded linking til relevante YouTube-videoer, som understøtter teksterne. Dette er fuldt lovligt, og der kræves ikke accept fra ejeren, da videoerne afspilles direkte fra YouTube, selvom de vises direkte på hjemmesiden. Copyrighten bevares af ejeren på YouTube.
 • Du må ikke kopiere et billede, video e.lign. og ændre på det, da du ikke ejer ophavsretten over værket.
 • Hvis du kopiere og videredistribuerer informationer fra denne hjemmeside uden skriftlig accept fra ophavsmanden, så er du ansvarlig for eventuel lovbrud.
 • Hvis du vælger at bruge hele eller dele af værket på denne hjemmeside uden forudgående skriftlig aftale, så handler du i strid med loven. Dette er lovbrud og her giver ophavsretsloven hjemmel til, at ejeren af værket kan kræve erstatning og godtgørelse for den uretmæssige brug af værket.