Hjælpemidler til dig med skoliose

Har du skoliose og kan dokumentere, at du har en varig nedsat funktionsevne, så kan du søge hjælp til hjælpemidler hos din bopælskommune.

På baggrund af din ansøgning vurderer kommunen, om det ønskede hjælpemiddel kan lette din dagligdag væsentligt, eller om hjælpemidlet er en forudsætning for, at du kan udføre dit job eller gennemføre dit studie.

Hvis du har en svær skoliose, der nedsætter din funktionsevne så væsentligt, vil du ikke være i stand til at varetage dit job eller uddannelse på fuldtid.
Du vil heller ikke kunne tage et studiejob ved siden af din uddannelse. I disse tilfælde har du mulighed for at søge om at få tildelt hjælpemidler. Du kan ligeledes søge om hjælp til økonomisk og specialpædagogisk støtte samt dispensation for særlige behov ved eksamen, hvis du går i folkeskolen eller er i gang med en videregående uddannelse.

Definition på hjælpemidler

“Ethvert produkt (herunder genstande, udstyr, redskaber og software) specielt produceret eller almindeligt tilgængeligt, som anvendes af eller for personer med funktionsevnenedsættelse:

 • til deltagelse
 • for at beskytte, træne, måle eller erstatte kropsfunktioner/anatomi og aktiviteter, eller
 • for at forebygge funktionsnedsættelser og aktivitets- eller deltagelsesbegrænsninger.”

Kilde: Den Internationale Standardiseringsorganisation.

Inspiration til hjælpemidler som skolioseramte kan søge

Når du har et handicap og en varig nedsat funktionsevne, kan du efter servicelovens § 112 søge din bopælskommune om at få nedenstående hjælpemidler:

 • Boligindretning
 • Forbrugsgoder
 • Høretekniske hjælpemidler
 • Hjælpemidler til udlån
 • Kommunikationshjælpemidler
 • Kropsbårne hjælpemidler
 • Personlige hjælpemidler (hjælpemidlet bevilges og bliver borgerens ejendom)
 • Støtte til køb af bil – handicapbil/ invalidebil
 • Syns- og hørelseshjælpemidler

Eksempler på hjælpemidler, du kan søge, når du har skoliose:

 • Badebænk
 • Drejepude
 • Glideunderlag
 • Gribetang
 • Hjælpemidler til af- og påklædning
 • Hæve-sænkebord
 • Kontorstol og hvilestol der støtter din skæve skoliose-ryg
 • Korset og bandage
 • Lændepude og siddepude
 • Støttegreb
 • Sko og skoindlæg
 • Sømløse undertrøje
 • Toiletforhøjer

Se Sundhedsstyrelsens fulde Guide om hjælpemidler (Kilde: Socialstyrelsen).

Vil du vide mere om hjælpemidler, så: