Henvisning til fysioterapi

Har du gener fra bevægeapparatet pga. skoliose, kan din egen læge eller rygspecialist bevilge en almindelig henvisning til behandling eller træning hos en fysioterapeut, der har overenskomst med den offentlige sygesikring. Henvisningen til fysioterapi indeholder din diagnosebeskrivelse og bliver lagt elektronisk op på en henvisningsserver, hvor fysioterapeuten kan hente den ned til sit eget IT-system. Med en henvisning til fysioterapi får du ca. 40 % tilskud til din behandling fra den offentlige sygesikring. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du ligeledes få tilskud herfra afhængig af hvilken gruppe du er tilmeldt.

Henvisning til vederlagsfri fysioterapi

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi skal du have en varig funktionsnedsættelse, som følge af en progressiv sygdom eller en sygdom, der giver dig et svært fysisk handicap. I begge tilfælde får du 100 % tilskud fra den offentlige sygesikring, og du har dermed ingen egenbetaling.

Har du en progressiv skoliose med en Cobbs vinkel, der er større end 20 grader og samtidigt har gener i bevægeapparatet, kan du bede egen læge eller rygspecialist henvise dig til vederlagsfri holdtræning hos en fysioterapeut, der har overenskomst med den offentlige sygesikring. Vær opmærksom på, at en progressiv skoliose større end 20 grader ikke alene giver dig adgang til vederlagsfri fysioterapi-behandling. For at få vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut skal du leve op til kravene nedenfor.

Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap

Sundhedsstyrelsen bruger denne negative afgrænsning til at vurdere, om du har ret til at få vederlagsfri fysioterapi: “En person, som kan klare sig selv inden døre i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap”.

Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap inkluderer personer, som opfylder alle nedenstående kriterier:

  • Du har et svært fysisk handicap.
  • Din tilstand er varig.
  • Du har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten.

Vederlagsfri holdtræning til personer uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom

Tilbuddet om vederlagsfri holdtræning til personer med funktionsnedsættelse, som følge af progressiv sygdom, inkluderer personer, som opfylder alle nedenstående kriterier:

  • Du har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.
  • Din tilstand er varig.
  • Du har en diagnose, der på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom.
  • Din diagnose er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale.

Vederlagsfri fysioterapi pga. skoliose

Personer, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge mellem:

  • en praktiserende fysioterapeut
  • tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som bopælskommunen har etableret ved egne eller private institutioner
  • tilbud om vederlagsfri fysioterapi på andre kommuners institutioner.

Fysioterapi & vederlagsfri fysioterapi

Har du skoliose, kan fysioterapi være gavnligt for dig.
En fysioterapeut er specialist inden for problemer og smerter i bevægeapparatet, som ses i form af gener fra muskler, led eller knogler samt gener fra sygdomme i nervesystemer og gigtsygdomme. Når du har gener fra bevægeapparatet, kan din egen læge, rygspecialist eller reumatolog bevilge dig en henvisning til fysioterapi eller vederlagsfri fysioterapi. Formålet med fysioterapi er at genoprette et hensigtsmæssigt bevægemønster. Fysioterapeuten planlægger sammen med dig et behandlingsforløb, der kan bestå af individuel behandling og/eller holdtræning.